Màn hình LED

Màn hình LED là sản phẩm gồm nhiều Module LED ghép lại với độ sáng cao, không vết ghép, có khả năng mở rộng gần như không giới hạn kích thước. Màn hình LED cơ bản có 2 loại: màn hình LED trong nhà và màn hình LED ngoài trời.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.