Máy chiếu Full HD

Showing 1–40 of 191 results

Máy chiếu Full HD hay máy chiếu 1080p có số điểm ảnh là 1920 x 1080 pixels. Các dòng máy chiếu Full HD 1080p đang được thay thế dần bằng dòng máy chiếu 4K với giá thành cũng rất phải chăng.