Menu
Your Cart

Donview

Bảng tương tác Donview 86" DB-86IND-H03
New Liên hệ
Thương hiệu: Donview Mã hàng: DB-86IND-H03
Bảng tương tác Donview DB-86IND-H03 sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại mới nhất, kích thước 86” (đường chéo), tỷ lệ hình ảnh 4:3 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm đồng thời. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không cần phải giới hạn trong một khu vực nhất địn..
Trước Thuế:0đ
Bảng tương tác Donview 93" DB-93IWD-H03
New Liên hệ
Thương hiệu: Donview Mã hàng: DB-93IWD-H03
Bảng tương tác Donview DB-93IWD-H03 sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại mới nhất, kích thước 93” (đường chéo), tỷ lệ hình ảnh 16:10 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm đồng thời. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không cần phải giới hạn trong một khu vực nhất đ..
Trước Thuế:0đ
Bảng tương tác Donview 100" DB-100IWD-H03
New Liên hệ
Thương hiệu: Donview Mã hàng: DB-100IWD-H03
Bảng tương tác Donview DB-100IWD-H03 sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại mới nhất, kích thước 100” (đường chéo), tỷ lệ hình ảnh 16:10 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm đồng thời. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không cần phải giới hạn trong một khu vực nhất..
Trước Thuế:0đ
Bảng tương tác Donview 109" DB-109IWD-H03
New Liên hệ
Thương hiệu: Donview Mã hàng: DB-109IWD-H03
Bảng tương tác Donview DB-109IWD-H03 sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại mới nhất, kích thước 109” (đường chéo), tỷ lệ hình ảnh 16:10 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm đồng thời. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không cần phải giới hạn trong một khu vực nhất..
Trước Thuế:0đ
Bảng tương tác Donview 120" DB-120IWD-H03
New Liên hệ
Thương hiệu: Donview Mã hàng: DB-120IWD-H03
Bảng tương tác Donview DB-120IWD-H03 sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại mới nhất, kích thước 120” (đường chéo), tỷ lệ hình ảnh 16:10 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm đồng thời. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không cần phải giới hạn trong một khu vực nhất..
Trước Thuế:0đ
Bảng tương tác Donview 145" DB-145IWD-H03
New Liên hệ
Thương hiệu: Donview Mã hàng: DB-145IWD-H03
Bảng tương tác Donview DB-145IWD-H03 sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại mới nhất, kích thước 145” (đường chéo), tỷ lệ hình ảnh 16:10 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm đồng thời. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không cần phải giới hạn trong một khu vực nhất..
Trước Thuế:0đ
Bảng tương tác Donview 90" DB-90IND-H03
New Liên hệ
Thương hiệu: Donview Mã hàng: DB-90IND-H03
Bảng tương tác Donview DB-90IND-H03 sử dụng công nghệ cảm ứng hồng ngoại mới nhất, kích thước 90” (đường chéo), tỷ lệ hình ảnh 4:3 và hỗ trợ cảm ứng đa điểm 10 điểm chạm đồng thời. Nó cho phép nhiều người dùng chia sẻ hoặc viết lên bảng đồng thời mà không cần phải giới hạn trong một khu vực nhất địn..
Trước Thuế:0đ
Hiển thị 1 đến 7 trong 7 (1 Trang)